Koruma Amaçlı İmar Planları

Koruma Amaçlı İmar Planları

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden en fazla etkilenen
Hatay İli, Antakya İlçesi tarihi kent merkezini; aslına uygun olarak yeniden canlandırmak, kültürel mirasını ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Hatay Antakya Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanmış olup 11.06.2024 tarihinden itibaren 15 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.


5000_KANIP_RV.jpg

500_KS_YERLESIM.jpg  • 5000_KANIP_RV.jpg
  • 1000 KAUI·P_RV.jpg
  • 500_KS_YERLESIM.jpg

2024 - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Her hakkı saklıdır